Turvasuojaus- ja sähköliike

Turva

Rikosilmoitinjärjestelmät

Rikosilmoitinjärjestelmä on tehokas tapa vähentää yritykseesi kohdistuvaa rikollisuutta. Siihen voi kytkeä myös muita liiketoiminnallesi tärkeitä järjestelmiä tai tunnistimia, kuten palo-, savu- tai kosteustunnistimia. Järjestelmän käyttö on helppoa ja käyttö onnistuu myös etänä mobiililaitteella. Järjestelmiin on ohjelmoitavissa esimerkiksi automaattisia päälle-/poiskytkentöjä.

lue lisää…

Kameravalvontajärjestelmät

Kamerajärjestelmä ehkäisee tehokkaasti ennalta yritykseesi tai kiinteistöösi kohdistuvaa ilkivaltaa tai rikollisuutta. Järjestelmä tallentaa liikkeestä jolloin tapahtumien haku jälkikäteen on helppoa ja nopeaa. Kamerajärjestelmillä voidaan valvoa rakennusten piha-alueita ja rakennustyömaita analytiikan avulla tai käyttää tehtaissa prosessivalvonnan apuna.

lue lisää…

Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmät

Kulunvalvontajärjestelmä takaa käyttäjälleen turvallisen, käyttäjäystävällisen sekä vaivattoman tavan hallita kiinteistössä kävijöitä. Monipuoliset lisäominaisuudet takaavat järjestelmän soveltuvuuden erilaisiin käyttökohteisiin, alkaen yhden oven valvonnasta aina vaativiin, laajoihin kohteisiin.

Työajanseurannalla on helppo pitää kirjaa työntekijöiden tunneista. Työajanseurannasta voi jälkikäteen tarkistaa työtunnit ja eri työluokkiin käytetty aika. Työtunnit pystytään näin kohdentamaan paremmin ja työn kannattavuutta pystytään seuraamaan. Työajanseurannalla voidaan helpottaa myös palkanmaksua ja laskuttamista.

lue lisää..

Palovaroitinjärjestelmät

Palovaroitinjärjestelmä on tärkeä turvallisuuteen liittyvä järjestelmä kodissa tai työpaikalla. Se on kevyempi versio paloilmoitinjärjestelmästä, siinä käytetään täysin samoja ilmaisimia ja keskuksia kuin paloilmoitinjärjestelmässä, mutta hätäkeskusyhteys puuttuu.

lue lisää…

Muut turvajärjestelmät

Lisäksi toimitamme myös äänentoisto-, päällekarkaus-, ovipuhelin- ja turvavalaistusjärjestelmiä.