Turvasuojaus- ja sähköliike

Turva

Rikosilmoitinjärjestelmät

Rikosilmoitinjärjestelmä on tehokas tapa vähentää yritykseesi kohdistuvaa rikollista toimintaa. Järjestelmään kytketään tyypillisesti liiketunnistimet ja ovivalvonnat eli magneettikoskettimet, mutta siihen voidaan kytkeä myös muita liiketoiminnallesi tärkeitä järjestelmiä tai tunnistimia, kuten palo-, savu- tai kosteustunnistimia. Lisäksi järjestelmään voidaan liittää myös lämpötila-antureita, jonka avulla pystytään ennalta ehkäisemään esimerkiksi putkistojen tai rakenteiden jäätyminen. Järjestelmän käyttö on helppoa ja käyttö onnistuu myös etänä mobiililaitteella. Järjestelmiin on ohjelmoitavissa esimerkiksi automaattisia päälle-/poiskytkentöjä.

Järjestelmän ominaisuuksia

  • Monipuoliset ohjelmointimahdollisuudet
  • Etäkäyttö mobiililaitteilla tai tietokoneella
  • 24/7 päivystys vartiointiliikkeistä
  • Automaattiset pois-/päällekytkennät
  • Kalenteriohjaukset esim. pyhäpäivät, lomat
  • Ulkoiset ohjaukset
  • Etäkuvavalvonta vartiointiliikkeistä

Asiakas hyötyy

  • Ennaltaehkäisee rikoksia ja ilkivaltaa
  • Hälytyksiin reagoidaan välittömästi mm.vartija paikan päälle tai soitto/viesti haluttuun numeroon
  • Minimoi mahdollisesti syntyvät vahingot